تصوير های لاله مرزبان بازیگر سریال آنام

تصوير های لاله مرزبان بازیگر جدید

لاله مرزبان بازیگر جوان کشورمان می باشد. این بازیگر ۲۴ ساله درون سریال آنام درون نقش آفرین به ایفای نقش پرداخته هست

لاله مرزبانان بازیگر سریال آنام

 

چهره واقعی لاله مرزبان بازیگر سریال آنام

لاله مرزبانان بازیگر سریال آنام