تصوير های درنا و دنیا مدنی دختران رویا تیموریان

 

تصوير های درنا و دنیا مدنی دختران رویا تیموریان

خانم ها درنا و دنیا مدنی (دختران خانم رؤیا تیموریان) و پدرشون اقای میرولی الله مدنی می باشند.

 

دختران خانم رویا تیموریان

 

 

دنیا مدنی و درنا مدنی دختران میر ولی الله مدنی

دنیا مدنی با انتشار تصوير زیر نوشت:

هی نوشتم دیدم تمامي ی احساساتم رو نمی تونم درون کلمات پیدا کنم و پاک کردم…

جان دل های من پدر و خواهر نازنین تر از جانم

نکته: مسعود رایگان و رویا تیموریان درون سال ۱۳۸۲ ازدواج کردند.