تبلیغ الهام حمیدی برای دکتر پوست و مو و زیبایی اش

تصوير جدید الهام حمیدی

الهام حمیدی بازیگر کشورمان تصوير جدیدی از خودش را منتشر کرده هست.این بازیگر ۴۰ ساله به تبلیغ برای دکتر پوست و مو و زیبایی اش پرداخته هست!

الهام حمیدی نوشت:

*****

میهمان دوست عزیزم

دکتر نغمه مشتاقی عزیز درون کلینیکشون

الهام حمیدی کنار دکتر زیبایی اش