هدی زین العابدین کنار پدرش به مناسبت تولد

هدی زین العابدین و تولد پدرش

هدی زین العابدین بازیگر کشورمان با انتشار تصوير و متنی تولد پدرش را تبریک اعلام کرد.

هدی زین العابدین نوشت:

*****

پدر : تکیه گاهی هست که بهشت زیر پایش نیست…
اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند؛

و با وجود تمامي مشکلات، به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی

اگر بدانی چه کسی ، کشتی زندگی را از میان موجهای سهمگین روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده هست؛ “پدرت ” را می پرستیدی ….

تولدت مبارک پدرم ، قهرمان زندگی من

هدی زین العابدین و پدرش