تنباکوی جنسی به بازار آمد!

ورود تنباکوی جنسی به بازار

تنباکوی جنسی

هادی پناهی اعلام کرد: این تنباکوی جنسی ماده ای نوظهور هست که دارای ترکیبات محرک و مخدر هست و آسیب جدیدی به سیستم های جنسی زنان و مردان وارد می سازد.

وی با تاکید بر اینکه این تنباکو تاثیری مثبت بر تقویت قوای جنسی ندارد، اظهار کرد: مطالعات انجام شده حاکی از اين هست که مصرف این تنباکو تاثیری منفی جدی برسیستم باروری زنان بر جای می گذارد و منجر به ناباروری قطعی درون آنان می شود.

این کارشناس اعلام کرد: این تنباکو تحت لیسانس یکی از کشورهای عربی هست که با قیمتی بیش از تنباکوی موجود درون بازار عرضه می شود و روی بسته بندی اين عبارات و مفاهیم مشخصی درج شده هست که قابل شناسایی هست.

رئیس کانون درمانگران اعتیاد کشور همچنین تاکید کرد: گفته می شود این تنباکو با وجود محرک بودن بی ضرر هست اما نتیجه تحقیقات نشان می دهد آسیب های جدی برفرد مصرف کننده، هم مردان و هم زنان وارد می سازد و به همین دلیل توصیه اکید می شود که مورد مصرف قرار نگیرد.

وی از وجود محرک های جنسی و مواد نشاط آور به عنوان الگوی جدید اعتیادی نام برد و اعلام کرد: عوارض جدی این محرک درون کوتاه مدت آشکار می شود.

پناهی همچنین با اشاره به مصرف انواع تنباکوهای خارجی اعلام کرد: تمامي تنباکوهای خارجی که مورد اقبال جوانان و نوجوانان هست متشکل از مواد افزودنی هست که ضرر دارد.

به اعتقاد این کارشناس، تاثیرسوء تنباکو از سیگار بیشتر هست چرا که حجم دود بیشتری را به بدن وارد می سازد.