علت تشدید دندان درد درون شب برای چیست

تشدید دندان درد

می دانید که درد دندان عموما درون شب ها، هنگام خواب تشدید می شود؟ به نظر شما چه دلیلی می تواند برای این نوع درد وجود داشته باشد؟

 

شب ها با دقت به حالت درازکشی که هستیم فشار کل ناحیه سر افزایش پیدا می کند. به علت اثر جاذبه زمین و فشار خون، بطور طبیعی وقتی درون حالت ایستاده هستیم مقداری فشار درون عروق ناحیه سر و گردن وجود دارد، و وقتی که دراز می کشیم این فشار داخلی رگها مقداری افزایش پیدا می کند. همین امر سبب می شود که عروقی هم که درون ناحیه اتاق پالپ وجود دارد (اتاق مخصوص عروق و اعصاب داخل دندان ها)، فشار داخلی شان افزایش پیدا کند. این اتاق پالپ، فضایی کوچک و کاملا محدود به بافت سخت دندان اطراف خود دارد و علاوه بر عروق خون رسان موجود درون این اتاقک کوچک، اعصاب دندان هم وجود دارند. و متعاقبا با افزایش فشار عروق، فشار بیشتری روی اعصاب مجاور بوجود می آید و درون دندان درون این حالت احساس درد بوجود می آید.

بنابراين بر پايه همین مکانیسم هست که بیماری که دچار درد شبانه دندان شده هست، بجای خواب بلند می شود و قدم می زند. چرا که چون سرپا هست سبب کاهش فشار درون عروق داخلی دندان شده و به محض خوابیدن درد تشدید می شود ولي باید بدانید که نهایتا برای درمان حتما باید به دندانپزشک مراجعه و نسبت به درمان (به احتمال قوی درمان عصب کشی) اقدام فرمایید.

بعلاوه جالب هست بدانید درون بعضی مواقع (و نه همیشه) بیمارانی که با درد دندان دست و پنجه نرم می کنند، ممکن هست به این نتیجه برسند که دسترس و نوشیدن آب خنک موجب تسکین درد دندان درون آنها می شود. دلیل این پدیده هم دقیقا اثر انقباضی “آب با حرارت پایین” روی عروق ملتهب و پرفشار داخل دندان و متعاقبا خذف فشار این عروق از روی اعصاب مجاور و اتمام نحریک هست.