فیلمی از آمادگی جسمانی بالای بهنوش طباطبایی

آمادگی بدنی بهنوش طباطبایی

بهنوش طباطبایی بازیگر ۳۶ ساله کشورمان کلیپی از تمرینات ورزشی اش را منتشر کرده هست که نشان دهنده آمادگی جسمانی این بازیگر می باشد.

یک هفته ى پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه

فقط خدا مى دونه که مربى براى کدوم مسابقه ى جهانى داره منو آماده مى کنه