فلور نظری کنار دکتر دندانپزشکش

فلور نظری و دکترش

فلور نظری بازیگر کشورمان با انتشار تصوير و متنی, از دکتر دندانپزشکش تشکر کرد.

فلور نظری نوشت:

*****

پزشکى امروز ، پزشکى مدرن ست.

خانم دکتر دندانپزشک ، عزیز ِمن خانم سحر جعفریه هنر را با علم پزشکى تلفیق کرده و لبخندى زیبا را هدیه مى دهند

خواستم رضایت قلبى خودم رو از کار ایشون ابراز کنم و دلم خواست شما دوستان عزیز هم مستفیض بشوید

من درون محیطى کاملا دلنشین و آرام و با کیفیت کارى بالا به مطلوب ترین نتیجه رسیدم

مرسی خانم دکتر ِ نازنین