ناصر ملک مطیعی و همسرش و دیگر تصوير هایش

ناصر ملک مطیعی و همسرش

 

ناصر ملک مطیعی شب گذشته بنابراين از سال ها مهجوریت, با دلی شکسته دارفانی را وداع اعلام کرد, اما یاد وی درون قلب طرفدارانش همچنان باقی ست. به بهانه سالمرگ وی تصاویری را از وی از سال های دور تا روزگار نزدیک گردآوری نموده ایم, که درون ادامه متوانید مشاهده نمایید:

تولد ناصر ملک مطیعی

 

 

ناصر ملک مطیعی درون کنسرت گلزار

 

ناصر ملک مطیعی . همسرش مهین